FANDOM


Ofiary zobaczą tylko migniecie lecącej czerwonej wstęgi tych sztyletów.
Wymagania Produkcyjne
Credits64
15,000
Gallium64
5
Ferrite64
2,500
Plastids64
800
Salvage64
4,000
Czas: 12 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 50
Cena na Rynku: Platinum64175
Cena Schematu: Credits6420,000BronieObrażeniaPorównanie BroniPersonalizacja