FANDOM


Wymagania Produkcyjne
Credits64
20,000
Morphics64
5
Plastids64
900
Salvage64
1,200
AlloyPlate64
900
Czas: 12 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 35
Cena na Rynku: Platinum64N/A
Cena Schematu: Credits64N/ATa broń może zostać sprzedana za Credits647,500
BronieObrażeniaPorównanie BroniPersonalizacja