FANDOM


FeralCatbrow

Dziki Kavat

Kavat to rodzaj towarzysza, podobny w wyglądzie do kotów.

Kavaty są podobne do kotów bojowych. Używają kłów i pazurów jako broni. Ożywianie Kavata podczas misji jest podobne do wskrzeszania Tenno. Kavaty wymagają stałej opieki i konserwacji, lecz są bardziej trwałe od strażników.

Kavaty normalnie żyją na obszarach Zainfekowanych i żywią się plagą. Dzikie Kavaty są oczywiście niewidoczne i nie są wrogo nastawione do graczy, chyba że są one skanowane.
CombatCatbrow

Hyekka (Kavat Grineer)

CatMaster

Hyekka Masters

Ze względu na bycie anty na plagę mają duży potencjał, Kavaty zostały udomowione przez Grineer w zastosowaniu do oczyszczania Plagi ze swoich statków. Hyekka Masters, są wyposażone w zaawansowane czujniki do wykrywania Kavatów, który może również wykrywać niewidzialnych graczy, służy jako dodatkowe zagrożenie w misjach Grineer.

Hodowla Edytuj

OnG1kLw

Segment Ulepszający Inkubator Kavatów

EggHatcher (1)

Rdzeń Mocy Inkubatora

Przed wyhodowaniem Kavata, trzeba uaktualnić swojego Orbitera w Inkubator przez Segment Ulepszający Inkubatora Kavatów. Segment Ulepszający można kupić na rynku za Platinum64175 lub schemat może zostać zbadany i zakupiony w dojo

NpZUnBOBfb0PnUMhw8p0bIBnCvggQkRjgupCCSEWrFk

Aby wyhodować Kavata, gracz musi posiadać 10 kodów genetycznych Kavatów oraz rdzeń mocy inkubatora.Rdzeń można stworzyć w Warsztacie. Oczywiście oba elementy można zakupić za  Platynę. Dodatkowo, gracz nie może mieć aktywnego żyjącego towarzysza czyli Kubrowa i Kavata.

Inkubacja Edytuj

Gdy gracz spełnia wymagania niezbędne do rozpoczęcia inkubacji, ma do wyboru losową inkubację lub wykorzystanie szablonów kodu genetycznego.

Losowa inkubacja

Kavat Genetic Code

Kod Genetyczny Kavat Może być kupiony za 5 platyny. Aby stworzyć Kavata będzie potrzebne 10 takich kodów DNA.

Jak sama nazwa wskazuje, losowa inkubacja nie oferuje żadnej gwarancji na wyhodowanie takiego Kavata jakiego chcemy. Będzie on miał losową głowę, ogon, płeć, kolor skóry lub futra.


Szablon kodu genetycznego
ImprintedTraitPrint

Szablon Genotypu

Inkubacja z wykorzystaniem szablonu kodu genetycznego oferuje o wiele większe prawdopodobieństwo cech takich jak na szablonie, to jednak wciąż nie jest gwarantowane, ponieważ pewne cechy Kavata nawet nie są brane pod uwagę podczas inkubacji w pierwszej kolejności.

Niezależnie od rodzaju inkubacji, gdy proces się zacznie będzie wymagało to 48 godzin czekania, aby zakończyć, niezależnie od cyklu resetowania serwera. Ten etap może być jednak pominięty dzięki Platinum6415.

Dojrzałość Edytuj

Gdy Kavat zakończy proces inkubacji, w sposób naturalny lub gwałtowny, gracz będzie mógł nazwać swojego Kavata. Po nadaniu mu imienia, zacznie on doświadczać codziennie degradacji (utraty) stabilności genetycznej (DNA).

W celu wzięcia go na misję, gracz musi pozostawić Kavata w inkubatorze, aby ten dorósł.

Utrzymanie Edytuj

Tak jak Kubrow, Kavat będzie musiał mieć utrzymywany parametr stabilności genetycznej (DNA), która musi być utrzymywana w celu zapewnienia dobrego zdrowia Kavata i aby nie umarł.

Stabilność genetyczna (Zdrowie)

Stabilność genetyczna odnosi się do fizycznej witalności Kavata, która wpływa na maksymalną ilość życia. Nowo wykluty Kavat zaczyna ze 100% Stabilnością genetyczną, dając mu 100% jego maksymalnego życia. Przy 100% Stabilności genetycznej Kavat z 150 bazowym życiem będzie miał go 300. Za to przy 0%, Kavat będzie miał swoje bazowe 150 życia, bez premii. Ich Stabilność genetyczna obniża się o 10% (5% przy ulepszonym module inkubatora) co 24 godziny, co zmniejsza premie zdrowia, a nawet zmniejsza ich maksymalne, podstawowe zdrowie. Kavat umrze, jeśli Stabilność genetyczna spadnie do -100%. Jednak z Ulepszonym Segmentem Inkubatora Kavat w stanie krytycznym wejdzie do stazy, jeżeli będzie w niej wolny slot.

Staza Edytuj

Aby wprowadzić Kavata do stazy, musimy posiadać w niej przynajmniej jeden wolny slot.

IncubatorUpgradeSegment

Segment Ulepszający Inkubator

StasisOpen

Staza otwarta gotowa do użycia.Może przechowywać towarzysza dzięki czemu nie będzie efektu dziennej utraty Stabilności DNA.

Jeżeli gracz musi nagle odejść od gry na dłuższy czas albo chce wyhodować następnego Kavata może umieścić aktywnego Kavata w stazie. Gracz może mieć tylko jednego aktywnego towarzysza żyjącego (Kubrow, Kavat) w tym samym czasie.To usuwa Kavata z inkubatora przez ten czas przechowuje go w stazie którą można kupić za

StasisClosed

Staza zamknięta, może przechowywać towarzysza(Kavat). Można w każdej chwili wyciągnąć towarszya ze stazy.

Platinum6410. Staza zapobiega degradacji(utracie) genetycznej(DNA) i utraty lojalności.Podczas gdy Kavat jest w stazie może być on tam ciągle dopóki gracz nie zdecyduje się go wyjąć ze stazy wtedy aktualny towarzysz będzie musiał wejść do stazy aby wybrany przez gracza Kavat mógł wyjść ze stazy.

Wyciągnięcie Kavata ze stazy trwa 3 godziny.Można też pominąć ten proces za

Platinum64 10. Jeśli segment ulepszonego inkubatora jest zainstalowany te 3 godziny zostaną skrócone do 30 minut, a koszt pominięcia procesu będzie kosztował Credits6410000.

W przypadku gdy gracz chce, trwale usunąć Kavata, na przykład z powodu braku wolnych miejsc w stazie, Kavat może być wysłany do Lotus za Credits64 25,000. Jednak Kavaty w stazie nie mogą być wysyłane, dlatego musi najpierw z niej wyjść.

Warianty Edytuj

Wariant Kavata będzie wpływać na jego przydatność(skuteczność) w grze, więc jest to zwykle dobry pomysł, aby zapoznać się z mocnymi i słabymi stronami wariantów Kavata przed wzięciem go do misji.

Ten figlarny kotowaty jest skory do zabaw, jednak pozostając niebezpiecznym.

Przeszywający wzrok, jest odbiciem morderczych instynktów.