FANDOMGdy podwójne lasery zbiegną się na celu, zostanie utworzony obwód, który spali cel.

Convectrix jest strzelbą Corpus, która używa 2 skupiających wiązek laserowych do przecinania wrogów pomiędzy nimi. Jest to broń do wybadania w Klanie w Laboratorium Energii, która została wydana w aktualizacji 17.5.

Wymagania Produkcyjne
Credits64
30,000
Fieldron64
5
ControlModule64
10
Oxium64
900
Forma64
1
Czas: 24 godziny
Przyspieszenie: Platinum64 35
Cena na Rynku: Platinum64175
Cena Schematu: N/A
Wymagania Badawcze Laboatorium Energii
Credits64
10 000
FieldronSample64
20
NanoSpores64
1,300
Circuits64
450
Gallium64
12
Czas: 72 godziny
Wymagane: Lanka
Widma x1  Cienia x3  Burzy x10  Góry x30  Księżyca x100


BronieObrażeniaPorównanie BroniPersonalizacja