FANDOMGrineer rozszerzyło swoje imperium w tym regionie.
– Opis w grze

Na planecie Ceres można walczyć z bossami Kapitan Vor i Porucznik Lech Kril.